Schaapskudde

Bij de oprichting van onze stichting zijn we ook overgegaan tot de aanschaf van een schaapskudde. De gedachte daarachter was tweeledig: de schapen worden ingezet op moeilijke begaanbare stukken en daar waar landbouwmachines niet kunnen komen. Daarnaast zorgen de schapen voor een natuurlijke vorm van gebieds onderhoud, hierdoor blijft de natuur mooi in balans zonder gebruik van onnatuurlijke middelen.

Soorten kuddes

Er bestaan twee soorten kuddes, te weten de genette kudde en de gescheperde kudde.

De genette kudde wordt achter een net op veldjes en taluds neergezet, waar ze het gebied in korte tijd kaalvreten. Daarna komt de herder ze ophalen om ze weer naar een nieuw “vak” te brengen, waar ze weer achter de netten komen te staan.

De gescheperde kudde loopt onder leiding van een herder en een hond door een gebied om al trekkend te grazen. Vroeger heette de schaapherder “scheper”, vandaar deze naam.

Gescheperde kudde

Wij zijn een gescheperde kudde en onze herders trekken met hun honden en de kudde door het gebied Midden-Delfland om de gebieden te begrazen die door Staatsbosbeheer zijn aangewezen voor natuurlijk beheer.

’s Nachts staat de kudde achter netten zodat ze veilig de nacht door kunnen brengen. Dit is de zogenaamde schrale nachtweide, een veld met een beperkte hoeveelheid gras. Na een dag flink grazen hebben de schapen voldoende gegeten en ze moeten de volgende dag weer voldoende trek hebben.

Naast grazen helpt de schaapskudde ook mee met onze educatielessen.

Lammetjesdag

Aan het eind van de winter gaan onze drachtige schapen op stal en worden de lammetjes geboren. Op tweede Paasdag hebben we dan Lammetjesdag: we vieren met alle bezoekers dat de schapen, met hun lammeren, weer naar buiten gaan. Vanaf dat moment is de kudde weer te zien in de polder.