Midden-Delfland

Ons werkgebied

Midden-Delfland is ons werkgebied, een gebied grofweg begrensd door de Schie, de Vlaardingse Vaart en de bebouwing van Schiedam, Vlaardingen en Delft. Dit gebied is in de afgelopen jaren naast agrarische gebied, toegankelijker gemaakt voor recreanten.

Het wordt door veel mensen gebruikt om te fietsen, te wandelen of het water op te gaan en is dan ook aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap. Dat betekent dat er plannen ontwikkeld worden die rekening houden met ruimtelijke kwaliteit, duurzame landbouw, biodiversiteit en water en klimaat.

Het beheer en de schaapskudde van de stichting draagt bij aan deze ontwikkeling.

Boerderij De Adrianushoeve

Onze thuisbasis

Hier vind je onze thuisbasis, boerderij De Adrianushoeve. Het woonhuis is gebouwd in 1949. Al tijdens de aanleg van de A4 werd de stal gebruikt voor de lammertijd en nadat de A4 gereed was heeft de stichting de gebouwen over kunnen nemen.

De Adrianushoeve is de uitvalsbasis voor de vrijwilligers die het gebied beheren en onderhouden. Hier kunnen we groepen ontvangen en vinden onze activiteiten plaats zoals Lammetjesdag en het Boerenoogstfeest. In de lammertijd staan hier onze ooien op stal.

Op de eerste verdieping van het woonhuis is een klein museum ingericht. Er is een mooie collectie oude (boeren) gebruiksvoorwerpen en huishoudelijke materialen en een opkamer, ingericht als in de jaren 50.

Op en rond de boerderij vind je nestkasten en broedplaatsen van diverse vogelsoorten.
Onze moestuin wordt bijgehouden door een aantal enthousiaste vrijwilligers.