Over ons

Stichting Schaapskudde Vockestaert-Midden-Delfland

De Stichting Schaapskudde Vockestaert Midden Delfland is opgericht in 2009 door de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert. Het doel was en is het onderhoud van het gebied aan de zuidrand van Midden Delfland.

Onderhoud

De Stichting onderhoudt dit gebied in opdracht van Staatsbosbeheer. Een deel van de onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd met een gescheperde schaapskudde. Dit is een schaapskudde die met een herder (en de hond) door het gebied gaat om daar waar nodig te begrazen.

Machinale onderhoudswerkzaamheden worden door lokale partners uitgevoerd. Dus boeren en loonwerkbedrijven uit het eigen gebied. Daarnaast werken vrijwilligers van de Stichting actief mee aan het onderhoud.

Educatie & recreatie

Vanuit de overtuiging dat de verbinding tussen stad en land van groot belang is voor groot en klein biedt de Stichting basisscholen de mogelijkheid om de leerlingen deel te laten nemen aan educatielessen bij de schaapskudde. Deze lessen worden gegeven vanuit de thuisbasis van de schaapskudde: de Adrianushoeve. Middels de les Schaap en Natuur gaan de kinderen met de herder mee het veld in en leren ze veel over de schapen, hun eetgewoontes, hun gedrag enzovoorts.

Het Bestuur

Lucia Visser

Voorzitter

Jan Lansbergen

Penningmeester

Lisette van Steensel

Secretaris

Annelie Couvée – Kooyker

Bestuurslid

Aad Kleijweg

Coordinator Beheer & Onderhoud

Frank Hoogendoorn

Coordinator Schaapskudde

Samenwerkingspartners