Actief voor en in de natuur


Welkom bij Schaapskudde Vockestaert-Midden-Delfland












In 2009 kocht de Agrarische Natuur Vereniging Vockestaert een schaapskudde aan om de zuidrand van Midden-Delfland te begrazen. Vanaf dat moment was er in Midden-Delfland een schaapskudde: de Schaapskudde Vockestaert-Midden-Delfland.
We lopen met onze gescheperde kudde een aantal dagen in de week door het recreatiegebied. We grazen daar waar afgesproken is met onze opdrachtgever Staatsbosbeheer.

Samenwerking
We werken nauw samen met diverse ondernemers uit het gebied, agrariërs, schaapherders, planten- & ecologie-deskundigen van o.a. de KNNV afdeling Delfland, vogel- en boomkenners en diverse vrijwilligers.

Gebiedsbeheer
We onderhouden het gebied zorgvuldig. Naast begrazing met de schapen, zorgen we er ook voor dat bepaalde percelen pas gemaaid worden na de vogelbroedtijd en dat zwerfvuil verantwoord wordt afgevoerd. Samen houden we het gebied schoon en mooi.